header slogan box

Ilustrovane tehnike

Pojašnjenje ilustracija

1. Napadač iznenada prilazi devojci.

2. Hvata je u "medveđi zagrljaj" sa leđa.

3.-4. Devojka brzo reaguje,
zauzima odgovarajući stav i
zadaje udarac štiklom u stopalo napadača.

5. Devojka dobija na vremenu, ali napadač nije odustao i ponovo nasrće.

6. Napadnuta devojka poseže za granom iz parka koju je iskoristila kao improvizovano oružje.
7.-8. Zadaje udarac u stomak,
čime se oslobađa napadača.

9.-11. Potom nanosi još par udaraca
kako bi onesposobila napadača
i u potpunosti ga odbila.