header slogan box

Ilustrovane tehnike

 

1. Devojka iz zgrade, ne obraćajući pažnju na potencijalnog napadača koji se skriva iza stuba zgrade

2. Potencijalni siledžija prilazi devojci sa leđa i povlači je za rame

3. Devojka pravilno reaguje, zauzima IKS-D stav ''Na oprezu'' sa neagresivnim položajem ruku, povećava distancu i pokušava da vidi šta momak želi, istovremeno se spremajući da reaguje na eventualni napad

4. Nasilnik iznenada pokušava da udari devojku desnom rukom, ona se brani postavkom i...

5. Zadaje snažan udarac dlanom u bradu

6. Zatim razoran udarac kolenom u genitalije napadača

7. Odguruje ga na zid zgrade i...

8. Osvrće se da vidi ima li drugih nasilnika i na koju stranu je najsigurnije da se udalji

9. Hitro napušta mesto sukoba