slogan box
Kraći intervju sa glavnom instruktorkom programa samoodbrane za žene (IKS-D), Milicom Halilović, objavljen u dnevnom listu Blic 12.10. i 14.10. 2010.

................................